Volume 13 Issue 4
Mar.  2022
Turn off MathJax
Article Contents
Yujie Tian, Xueheng Guo, Tao Wu, Kuangyu Fei, Li Wu. Identification of a novel cDC2-committed progenitor within mouse common dendritic cell progenitor population[J]. Protein&Cell, 2022, 13(4): 302-307. doi: 10.1007/s13238-021-00902-2
Citation: Yujie Tian, Xueheng Guo, Tao Wu, Kuangyu Fei, Li Wu. Identification of a novel cDC2-committed progenitor within mouse common dendritic cell progenitor population[J]. Protein&Cell, 2022, 13(4): 302-307. doi: 10.1007/s13238-021-00902-2

Identification of a novel cDC2-committed progenitor within mouse common dendritic cell progenitor population

doi: 10.1007/s13238-021-00902-2
 • Publish Date: 2022-03-24
 • loading
 • [1]
  Anderson DA, Murphy KM, Briseño CG (2018) Development, diversity, and function of dendritic cells in mouse and human. Cold Spring Harb Perspect Biol 10:a028613
  [2]
  Bagadia P, Huang X, Liu T-T, Durai V, Grajales-Reyes GE, Nitschke M, Modrusan Z, Granja JM, Satpathy AT, Briseño CG et al (2019) An Nfil3-Zeb2-Id2 pathway imposes Irf8 enhancer switching during cDC1 development. Nat Immunol 20:1174-1185
  [3]
  Dress RJ, Dutertre CA, Giladi A, Schlitzer A, Low I, Shadan NB, Tay A, Lum J, Kairi MF, Hwang YY et al (2019) Plasmacytoid dendritic cells develop from Ly6D+ lymphoid progenitors distinct from the myeloid lineage. Nat Immunol 20:852-864
  [4]
  Naik SH, Proietto AI, Wilson NS, Dakic A, Schnorrer P, Fuchsberger M, Lahoud MH, O'Keeffe M, Shao QX, Chen WF et al (2005) Cutting edge:generation of splenic CD8+ and CD8- dendritic cell equivalents in Fms-like tyrosine kinase 3 ligand bone marrow cultures. J Immunol 174:6592-6597
  [5]
  Naik SH, Sathe P, Park HY, Dakic A, Schnorrer P, Fuchsberger M, Lahoud MH, O'Keeffe M, Shao QX, Chen WF et al (2007) Development of plasmacytoid and conventional dendritic cell subtypes from single precursor cells derived in vitro and in vivo. Nat Immunol 8:1217-1226
  [6]
  Nutt SL, Chopin M (2020) Transcriptional networks driving dendritic cell differentiation and function. Immunity 52:942-956
  [7]
  Onai N, Obata-Onai A, Schmid MA, Ohteki T, Jarrossay D, Manz MG (2007) Identification of clonogenic common Flt3+M-CSFR+ plasmacytoid and conventional dendritic cell progenitors in mouse bone marrow. Nat Immunol 8:1207-1216
  [8]
  Onai N, Kurabayashi K, Hosoi-Amaike M, Toyama-Sorimachi N, Matsushima K, Inaba K, Ohteki T (2013) A clonogenic progenitor with prominent plasmacytoid dendritic cell developmental potential. Immunity 38:943-957
  [9]
  Schlitzer A, Sivakamasundari V, Chen J, Sumatoh HR, Schreuder J, Lum J, Malleret B, Zhang S, Larbi A, Zolezzi F et al (2015) Identification of cDC1- and cDC2-committed DC progenitors reveals early lineage priming at the common DC progenitor stage in the bone marrow. Nat Immunol 16:718-728
  [10]
  Wculek SK, Cueto FJ, Mujal AM, Melero I, Krummel MF, Sancho D (2020) Dendritic cells in cancer immunology and immunotherapy. Nat Rev Immunol 20:7-24
 • Relative Articles

  [1] Yulin Xu,  Xiangjun Zeng,  Mingming Zhang,  Binsheng Wang,  Xin Guo,  Wei Shan,  Shuyang Cai,  Qian Luo,  Honghu Li,  Xia Li,  Xue Li,  Hao Zhang,  Limengmeng Wang,  Yu Lin,  Lizhen Liu,  Yanwei Li,  Meng Zhang,  Xiaohong Yu,  Pengxu Qian,  He Huang. Efficient expansion of rare human circulating hematopoietic stem/progenitor cells in steady-state blood using a polypeptide-forming 3D culture. Protein&Cell, 2022, 13(11): 808-824.  doi: 10.1007/s13238-021-00900-4
  [2] Tzu-Lung Lin,  Chia-Chen Lu,  Wei-Fan Lai,  Ting-Shu Wu,  Jang-Jih Lu,  Young-Mao Chen,  Chi-Meng Tzeng,  Hong-Tao Liu,  Hong Wei,  Hsin-Chih Lai. Role of gut microbiota in identification of novel TCM-derived active metabolites. Protein&Cell, 2021, 12(5): 394-410.  doi: 10.1007/s13238-020-00784-w
  [3] Jinghui Lei,  Si Wang,  Wang Kang,  Qun Chu,  Zunpeng Liu,  Liang Sun,  Yun Ji,  Concepcion Rodriguez Esteban,  Yan Yao,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Piu Chan,  Guang-Hui Liu,  Weiqi Zhang,  Moshi Song,  Jing Qu. FOXO3-engineered human mesenchymal progenitor cells efficiently promote cardiac repair after myocardial infarction. Protein&Cell, 2021, 12(2): 145-151.  doi: 10.1007/s13238-020-00779-7
  [4] Rongjuan Pei,  Jianqi Feng,  Yecheng Zhang,  Hao Sun,  Lian Li,  Xuejie Yang,  Jiangping He,  Shuqi Xiao,  Jin Xiong,  Ying Lin,  Kun Wen,  Hongwei Zhou,  Jiekai Chen,  Zhili Rong,  Xinwen Chen. Host metabolism dysregulation and cell tropism identification in human airway and alveolar organoids upon SARS-CoV-2 infection. Protein&Cell, 2021, 12(9): 717-733.  doi: 10.1007/s13238-020-00811-w
  [5] Yujia Wang,  Yu Zhao,  Zixian Zhao,  Dandan Li,  Hao Nie,  Yufen Sun,  Xiaobei Feng,  Ting Zhang,  Yu Ma,  Jing Nie,  Guangyan Cai,  Xiangmei Chen,  Wei Zuo. Single-cell RNA-Seq analysis identified kidney progenitor cells from human urine. Protein&Cell, 2021, 12(4): 305-312.  doi: 10.1007/s13238-020-00816-5
  [6] Lin Cao,  Jizheng Chen,  Yaxin Wang,  Yuting Yang,  Jie Qing,  Zihe Rao,  Xinwen Chen,  Zhiyong Lou. Identification of serotonin 2A receptor as a novel HCV entry factor by a chemical biology strategy. Protein&Cell, 2019, 10(3): 178-195.  doi: 10.1007/s13238-018-0521-z
  [7] Zhanping Shi,  Yanan Geng,  Jiping Liu,  Huina Zhang,  Liqiang Zhou,  Quan Lin,  Juehua Yu,  Kunshan Zhang,  Jie Liu,  Xinpei Gao,  Chunxue Zhang,  Yinan Yao,  Chong Zhang,  Yi E. Sun. Single-cell transcriptomics reveals gene signatures and alterations associated with aging in distinct neural stem/progenitor cell subpopulations. Protein&Cell, 2018, 9(4): 351-364.  doi: 10.1007/s13238-017-0450-2
  [8] Haibo Zhou,  Li Wu. The development and function of dendritic cell populations and their regulation by miRNAs. Protein&Cell, 2017, 8(7): 501-513.  doi: 10.1007/s13238-017-0398-2
  [9] Xuejiao Liu,  Christopher Cervantes,  Feng Liu. Common and distinct regulation of human and mouse brown and beige adipose tissues: a promising therapeutic target for obesity. Protein&Cell, 2017, 8(6): 446-454.  doi: 10.1007/s13238-017-0378-6
  [10] Jingyun Li,  Qiumei Du,  Rui Hu,  Yanbing Wang,  Xiangyun Yin,  Haisheng Yu,  Peishuang Du,  Joël Plumas,  Laurence Chaperot,  Yong-jun Liu,  Liguo Zhang. Death receptor 6 is a novel plasmacytoid dendritic cell-specific receptor and modulates type I interferon production. Protein&Cell, 2016, 7(4): 291-294.  doi: 10.1007/s13238-015-0239-0
  [11] Jing-Peng Fu,  Wei-Chuan Mo,  Ying Liu,  Perry F. Bartlett,  Rong-Qiao He. Elimination of the geomagnetic field stimulates the proliferation of mouse neural progenitor and stem cells. Protein&Cell, 2016, 7(9): 624-637.  doi: 10.1007/s13238-016-0300-7
  [12] Haisheng Yu,  Peng Zhang,  Xiangyun Yin,  Zhao Yin,  Quanxing Shi,  Ya Cui,  Guanyuan Liu,  Shouli Wang,  Pier Paolo Piccaluga,  Taijiao Jiang,  Liguo Zhang. Human BDCA2+CD123+CD56+ dendritic cells (DCs) related to blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm represent a unique myeloid DC subset. Protein&Cell, 2015, 6(4): 297-306.  doi: 10.1007/s13238-015-0140-x
  [13] Juan Ma,  Huamin Han,  Li Ma,  Changzhen Liu,  Xin Xue,  Pan Ma,  Xiaomei Li,  Hua Tao. The immunostimulatory effects of retinoblastoma cell supernatant on dendritic cells. Protein&Cell, 2014, 5(4): 307-316.  doi: 10.1007/s13238-014-0029-0
  [14] Xiu-Ling Xu,  Ji-Ping Yang,  Li-Na Fu,  Ruo-Tong Ren,  Fei Yi,  Keiichiro Suzuki,  Kai Liu,  Zhi-Chao Ding,  Jing Qu,  Wei-Qi Zhang,  Ying Li,  Ting-Ting Yuan,  Guo-Hong Yuan,  Li-Na Sui,  Di Guan,  Shun-Lei Duan,  Hui-Ze Pan,  Ping Wang,  Xi-Ping Zhu,  Nuria Montserrat,  Ming Li,  Rui-Jun Bai,  Lin Liu,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Guang-Hui Liu. Direct reprogramming of porcine fibroblasts to neural progenitor cells. Protein&Cell, 2014, 5(1): 4-7.  doi: 10.1007/s13238-013-0015-y
  [15] Xu Peng,  Qiong Lin,  Yang Liu,  Yixin Jin,  Joseph E. Druso,  Marc A. Antonyak,  Jun-Lin Guan,  Richard A. Cerione. Inactivation of Cdc42 in embryonic brain results in hydrocephalus with ependymal cell defects in mice. Protein&Cell, 2013, 4(3): 231-242.  doi: 10.1007/s13238-012-2098-2
  [16] Yan Yan,  Wenfeng Zeng,  Shujun Song,  Fayun Zhang,  Wenxi He,  Wei Liang,  Zhongying Niu. Vitamin C induces periodontal ligament progenitor cell differentiation via activation of ERK pathway mediated by PELP1. Protein&Cell, 2013, 4(8): 620-627.  doi: 10.1007/s13238-013-3030-0
  [17] Hui Peng,  Yumei Wu,  Zhiyuan Duan,  Pawel Ciborowski,  Jialin C. Zheng. Proteolytic processing of SDF-1α by matrix metalloproteinase-2 impairs CXCR4 signaling and reduces neural progenitor cell migration. Protein&Cell, 2012, 3(11): 875-882.  doi: 10.1007/s13238-012-2092-8
  [18] Priyanka Sathe,  Li Wu. The network of cytokines, receptors and transcription factors governing the development of dendritic cell subsets. Protein&Cell, 2011, 2(8): 620-630.  doi: 10.1007/s13238-011-1088-0
  [19] Dachuan Huang,  Sylvia Lim,  Rong Yuan Ray Chua,  Hong Shi,  Mah Lee Ng,  Siew Heng Wong. A novel CARD containing splice-isoform of CⅡTA regulates nitric oxide synthesis in dendritic cells. Protein&Cell, 2010, 1(3): 291-306.  doi: 10.1007/s13238-010-0039-5
  [20] Maria V. Carroll,  Robert B. Sim,  Fabiana Bigi,  Anne Jäkel,  Robin Antrobus,  Daniel A. Mitchell. Identification of four novel DC-SIGN ligands on Mycobacterium bovis BCG. Protein&Cell, 2010, 1(9): 859-870.  doi: 10.1007/s13238-010-0101-3
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(1)

  Article Metrics

  Article views (585) PDF downloads(76) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return